Laster...

Gården ligger i Leksvik kommune, midt mellom Leksvik og Vanvikan.

 

Litt om gården: 

Gården drives økologisk med sau og korn.   
Om sommeren er det seterdrift knyttet til gården.   

Gården har et uteområde som er godt tilrettelagt for grupper av barn.

 

 

 

 

 

 

 

Vi på gården:

Anne Berit Skjerve Sæther - Født 1971. Gårdbruker og inn på tunet-ansvarlig. Utdannet i husdyrfag ved NLH. BI-coaching. Yrkeserfaring som lærer/høgskolelektor ved Mære landbruksskole og HiNT. Attføringsansvarlig ved Kroa Produkter i Leksvik. 4H-instruktør i Nord-Trøndelag.

Per Arne Sæther - Født 1968. Gårdbruker. Utdannet i økonomi ved NLH og MPA HiNT/BSC Copenhagen. Har fulltidsjobb utenfor gården.

I tillegg er kårkaill Ingvar en ressursperson i inn på tunet-aktivitetene på gården.

Familien har 3 barn, ett av dem bor hjemme. Aktive i idrettslag og i korps.

 

 

Inn På Tunet tilbud:  

Alle trenger en følelse av å høre til, være en del av noe, ha en oppgave. Vi har erfaring med å tilby dette til både barn og voksne. Vi bruker vår totale erfaring, kunnskap om landbruket, gårdens ressurser og gleden over å gjøre noe sammen for å skape en arena for nettopp dette.

Vi har dyr som er vant til mennesker. Vi kjenner dyra våre godt. Det gir muligheter for alle til nærkontakt med dyra. Dyr har mye å gi! Gjennom å stelle for dyra, fore og ordne rundt dem, får hver enkelt en følelse av å bety noe for noen.

Tradisjoner er viktige. Vi går på jakt etter fjøsnissen som kanskje har lagt igjen en hilsen til oss. Det har vært gjort i generasjoner her på gården. Vi blir en del av en helhet, i en sammenheng.

Gjennom å så, høste og lage noe av avlingen forstår vi hvor maten kommer fra og vi blir bevisst på årstidene og naturens kretsløp.

Gården gir i dag tilbud til Borgly barnehage, en dag per uke.
Det tilbys gårdsbesøk også til andre barnehager.

Gården gir et allmenpedagogisk tilbud til skoleelever.
De har følgende temapakker:

  • Fra sau til sitteunderlag
  • Julestemning
  • Fra frø til mat
  • Primstaven

Gården har videre tilbud om arbeidstrening for voksne en dag per uke.

 

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trondelag@innpatunet.no

 

Billedgalleri