Laster...

Knutgården ligger på Bergsmo i Grong kommune,

ca 7 km fra E6 i retning Namsos

  

Litt om gården

Gården ligger i et aktivt jordbruksområde. Vakker og variert natur omkranser gården.

Hovedproduksjonen på gården er smågris- og slaktegrisproduksjon. Gården leier ut det meste av jorda, men vi produserer høy til grisene og vi har kjøkkenhage. 
I tillegg er det noe skog, utmark og gården disponerer andel i laksevald. En liten flokk høner, en katt og to hunder hører også med.

 

Vi på gården:

Anne Randi Gorseth Vie - gårdbruker og inn på tunet-ansvarlig. Hun er utdannet sivilagronom i husdyrfag og har tidligere vært lærer i videregående skole.

Jonas Vie - gårdbruker og ansatt i bank.

Bestemor Margit - vaffelekspert

 

Inn På Tunet tilbud:

Gården gir per i dag tilbud til barn og unge med spesielle behov. 

Det legges vekt på mestring, kosthold og fysisk aktivitet gjennom bruk av de ressurser som er til rådighet på gården og i nærmiljøet.

Gården er godkjent inn på tunet-gård etter Matmerk sine standarder.

 

 

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trondelag@innpatunet.no


Billedgalleri