Laster...

 

Gården ligger i Dalbygda, ca 7 km nord for sentrum i Leksvik kommune


 

Litt om gården:  

På Moan drives det med melk- og kjøttproduksjon.

Vi på gården:

Kristoffer Moan - gårdbruker og inn på tunet-ansvarlig. Kristoffer har idrettsfag fra videregående skole, befalsskole og politiutdanning. Han har også båtførerkurs, sanitetskurs og "overlevelseskurs". Han har jobbet som gårdsarbeider, avløser, guide, aktivitør og miljøarbeider, befal i forsvaret, skismører og i politiet.

Kristoffer har vært bonde siden 2011.

Inn På Tunet tilbud:

Har tilbud innen GSPR, per i dag til enkeltelever.

Gården leverer også ipt-tjenester til barnevernet.

Kristoffer har fokus på fysisk aktivitet, stabilitet i tilbudet og trygghet for eleven/brukeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trondelag@innpatunet.no


Billedgalleri