Laster...

 

Nedre Bjørnstad gård i Malvik

Like ved grensa til Trondheim.    


Litt om gården:

Gården ligger i flotte omgivelser i landbrukskommunen Malvik, med utsikt over bygda. Gården driver med gris som hovednæring, men denne inngår ikke i vårt Inn På Tunet tilbud med årsak i strenge regler for avlsbesetning. I tillegg dyrkes det korn og gras, samt noe grønnsaker, bær, frukt og poteter til eget bruk. Vi har også en liten flokk villsau som stort sett går ute hele året. Skogen som hører gården til benyttes til vedhogst, tømmerhogst og hogst av juletrær.

Aktivitetene på gården varierer med årstiden. Stell og kos med dyreneinngår i hverdagen. Om våren er det lamming og beiteslipp for sauene. Tilsyn på beite og vedlikehold av gjerder og beite er viktig om sommeren. Dyrking og høsting av grønnsaker, matlaging og baking etter tradisjoner og årstider. Sang og musikk får alle i godt humør. Turer i skog og mark med mulighet for fiske og bruk av båt. Vi hr også en gapahuk i skogen hvor vi kan lage mat i bålpanne og se på den fine utsikten over bygda og fjorden. På vinteren kan vi kjøre opp løype på jordet og gå på ski, samt snørekjøre med hund. Vedlikehold av bygninger og mye annet gårdsarbeid. 

Rundt gården og i kort avstand med bil er det flott turterreng med flere fiskevann.


Vi på gården:


Kristin Hestenes: Inn På Tunet-ansvarlig og autorisert vernepleier.

Har erfaring med å jobbe med mange ulike mennesker, og har jobbet som avløser på gris. Hjelper til i grisehuset på gården når det trengs. Interessert i de fleste dyr, men mest av alt hest, og skrevet sin Bachelor-oppgave om «bruk av hest i terapi».  Samboer med Håkon og har en felles sønn, Olav.

Håkon Kvarving: Samboer med Kristin. Hjelper til på gården, men jobber utenom gården.

 I tillegg bor foreldrene til Håkon på gården.

 Vi har også 3 hunder som bor her på gården

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inn På Tunet tilbud:

Inn på tunet-tilbudet vi har her på gården retter seg mot ulike brukergrupper. Siden vi er "ny i gamet" skal vi vurdere å utvide til flere brukergrupper etter hvert som vi ser hva som fungerer, hvordan tilbudet utvikler seg og etter som jeg som tilbyder lærer mer.

Inn på tunet-tilbudet vårt passer eldre og yngre barn, barn i skolealder og ungdom.

Det som er viktig er at vi tilpasser tilbudet etter de som kommer til gården, og da kan vi få til mye. Det vil bli mye fokus på trivsel og gode opplevelser på gården så besøkende skal ha en god følelse når de reiser hjem.

    

Gården er under godkjenning hos Matmerk. Glad

 Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trondelag@innpatunet.no

Billedgalleri