Laster...

  

Bøle Gård i Meråker

 


   

Litt om gården:

Vi bor i ei trønderlån i Meråker som vi er i ferd med å restaurerer skritt for skritt.

I tillegg er det fjøs og stabbur på gården. Vi er i gang med å restaurere stabburet og planlegger at dette skal få ha en viktig rolle som samlingspunkt for inn på tunet brukere, med alle nødvendige fasiliteter.

Det foreligger også planer om å bygge et hus til på gården, som dels skal være et redskapshus/ verksted og dels inneholde et godkjent kjøkken for lokalmatforedling, samt soverom/oppholdsrom. Dette er dels med tanke på inn på tunet. Deltakerne kan delta i matlaging på kjøkkenet og skruing/reparering i verkstedet.

Vi har tre hunder, en vorster – fuglehund, en dunker – harehund og en samojed – kløv/trekkhund. Alle tre er veldig omgjengelige dyr.

 

Vi har tretten sauer, 7 stk som får lam denne våren.

 

I begynnelsen av mai-19 flytter det inn 25 griser som skal bo og leve utendørs. Frilandsgris/ lokalmat som vi skal foredle i samarbeid med Meråker kjøtt.  

Utover dette har vi planer om innkjøp av boergeiter og hest.

 

 

 

 

Vi på gården:

Brit Nora Walstad; 45 år, sosionom.

Jeg har jobbet med mennesker hele livet. Først ved sosialtjenesten i Sentrum i Trondheim og senere  helse og velferdskontoret Østbyen med fagansvar på rusfeltet. Etter dette i rusbehandling ved Tyrili og nå i dag jobber jeg delvis på Lade behandlingssenter, skjermet avdeling, og delvis i egen kinesiologipraksis på Torgkvartalet på Stjørdal.

Hobbyer; friluftsliv, musikk, litteratur, hunder og folk.

 

Roar Velva; 52 år, tømrer/skogbruksutdannet, samt agrotekniker i naturforvaltning

Jeg har jobbet i skog og landbruk, og som tømrer/anleggsarbeider gjennom hele livet. Jeg har også i en periode jobbet som tømrerlærer på Aglo vgs.

Store hobbyer er småviltjakt, hund og hest.

 

I tillegg til oss bor det to gutter her på gården; Axel på 13 år og Endre på 14 år. Innimellom bor også Jonathan her, han er multifunksjonshemmet og 18 år.

 

 

 

 

Inn På Tunet tilbud:

Vi er begge glade i folk og gode på å skape relasjoner og i tillegg er vi levende opptatt av dyr, natur, livet på landet, mat og helse.

Vi ønsker å skape en arbeidsplass på gården vår der vi får benyttet våre ressurser og gårdens ressurser til å yte noe for andre mennesker og lokalsamfunnet.

Vi ser for oss et dagtilbud for demente og / eller til eldre gjerne 2 -3 ggr pr uke. Vi er kjent med nye krav og nye muligheter for kommunene på dette feltet og har satt oss en del inn i hva et gårdstilbud kan bidra med for mennesker med demens.

 

I tillegg til dette ønsker vi å kunne sy sammen et barnevernstilbud; avlastning, ferietilbud.

Det kan også være aktuelt å tilby alternativ skoledag dersom det eksisterer et behov for dette for enkeltelever i Meråker. Arbeidstrening kan også være aktuelt, evt varig tilrettelagt arbeid.

 

 

 

  Gården er under godkjenning!

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trondelag@innpatunet.no

 

Billedgalleri