Laster...

 

Nord-Solem gård ligger i Midtre Gauldal

 

 

Litt om gården:

Den ligger i Soknedal, ikke så langt fra E6.Vi vil kunne bistå med å hente/bringe brukere av tjenesten til og fra buss. Vi tenker at plasseringen er gunstig, da vi både ligger nært Rennebu, Støren, og Melhus. Gården drives idag med melkeproduksjon som hovedsak.

Vi er som sagt i en omleggingsfase, og vi prøver nå å legge en plan for fremtida med tanke på gårdsdrifta og bruk av vår kompetanse på gården. Dette innebærer at vi skal bygge om fjøset, og ønsker også bygge stall i tilknytning til fjøset. Vi har også planer om å bygge oppholdsrom med undervisningsmuligheter i tilknytning til fjøs og stall. Vi har sæter som hører til gården, og som er aktuell å bruke i IPT- tilbudet. 

 

Vi på gården:

Mannen min Karl Erik er den som er hjemme på heltid per i dag og driver gården, og han er i tillegg utdannet tømrer og han ønsker å bidra med denne kompetansen i IPT-tilbudet. Og så bor jeg Eli der.

 

 

Inn På Tunet tilbud:

De ulike tilbudene vi tenker at vi har mulighet for å tilby er: 

  - Arbeidstrening gjennom arbeidsrelaterte aktiviteter i fjøs/stall, i kombinasjon med målrettet miljøterapi og arbeid med hver enkelt deltakers behov og utfordringer. Styrken ved dette tilbudet vil være at vi vil kunne tilby denne arbeidstreningen også på kveld/helg. Dette vil forhåpentligvis kunne bidra til å nå en del unge som står utenfor arbeid

 - Avlastning/aktivitetstilbud på kveld / helg for barnevern i den kommunale sektoren, med fokus på den enkeltes utfordringer, i kombinasjon med å legge til rette for høy mestringsopplevelse og glede.

 - Dagtilbud for mennesker med psykiske vansker, og mennesker med utviklingshemming, der hvor ikke det ordinære tilbudet favner vidt nok. Tilbudet skal ha fokus på relasjon, målrettet arbeid med psykisk helse, og tilrettelegge for at hver enkelt opplever å få hjelp til de utfordringer de har.

-Aktiviteter på gården vil være allsidige med mulighet for å bidra i fjøsstell, stell av hest, ridning, stelle kaniner og høner, gå turer i naturen hvis ønskelig, vedarbeid, enkle snekkeroppdrag osv. 

 

Gården er under godkjenning!

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

 E-mail: post@innpatunettrondelag.no

Vi driver gård med melkeproduksjon

Billedgalleri