Laster...

 

Nord-Solem gård ligger i Midtre Gauldal

 

 

Litt om gården:

Nord-Solem gård ligger i Soknedal, ca en time sør for Trondheim, ikke så langt fra E6. 

Gården driver i dag tradisjonelt melkebruk, med noe kjøttproduksjon i tillegg.

 

Vi har flere dyr på gården, både høner, kaniner, hunder og til sommeren 2021 starter vi igjen opp med hest etter å ha vært uten hest i et par år. 

Vi har flere sætereiendommer som ligger i fjellet, ca ei mil fra gården. Her er muligheter for fine opplevelser med ulike uteaktiviteter,  bading, bålbrenning, grilling, sosialt samvær og stell av beitedyra, ridning og fjellturer. 

Vi har også et lite småbruk ved sjøen, som byr på muligheter for fjæreliv, fisking, leting etter krabber og små toppturer med utsikt mot Trondheimsleia. 

 

Vi på gården:

I "gammelstua" på gården, som er ei relativt nyoppusset trønderlån, bor Karl Erik, Eli og barna Olise, Anna og Kristoffer. På oversiden av veien i kårhuset, bor kårfolket som nå er pensjonister.

 Karl Erik er den som per i dag er bonde på heltid, og er ansvarlig for kufjøset. Han er også tømrer, har egen sag, og driver tømmerskogen på gården.

 

 Eli er utdannet sykepleier og har videreutdanning i psykisk helsearbeid, autismespekterforstyrrelser, voldsrisikovurdering og organisasjon og ledelse. Hun holder høsten 2021 også på med en videreutdanning i sekusell helse og seksualitetsundervisning. I tillegg er hun kursleder i mestringskurset tankevirus. Hun har mye forskjellig erfaring fra arbeidslivet, og kan jobbe med både barn og ungdom, mennesker med ulike typer funksjonshemminger, voksne med psykisk uhelse og eldre.

 

Videre brenner Eli for psykisk helse, og er særskilt opptatt av viktigheten av relasjonsbygging og  god kommunikasjon for å kunne komme i posisjon til å jobbe med de vansker og utfordringer hver enkelt måtte ha. 

 

Inn På Tunet tilbud:

De ulike tilbudene vi tenker at vi har mulighet for å tilby er: 

 

- Arbeidstrening gjennom tilrettelagte aktiviteter i fjøs/stall og fysisk aktivitet: Vi er fleksible på tid, og kan tilby arbeidstrening på kveld og helg også. Dette kan være en fin måte å nå de menneskene som er vanskelig å komme i posisjon til å hjelpe, pga f.eks døgnrytmeproblemer, eller de som ønsker å finne ut om f.eks turnusarbeid kan være noe for dem. 

 - Avlastning/aktivitetstilbud på kveld / helg for barnevern i den kommunale sektoren. Her vil det være fokus på positive og tilrettelagte aktiviteter, og å skape gode relasjoner for å gi mestringsfølelse og glede. Vi tilrettelegger og skreddersyr individuelle opplegg.

 

- Vi kan gi dagtilbud for mennesker med psykiske vansker, og mennesker med utviklingshemming, der hvor ikke det ordinære tilbudet favner vidt nok. Tilbudet skal ha fokus på relasjon, målrettet arbeid med psykisk helse, og tilrettelegge for at hver enkelt opplever glede og mestring hver dag de er på gården. Vi tilrettelegger og skreddersyr individuelle opplegg.

 - Vi kan også tilby ulike gruppetilbud: f.eks ungdomsgrupper med hest og sosialt samvær som fokus, eller støttekontaktgrupper med fokus på dyr og fysisk aktivitet, guttegrupper som trenger sosialt samvær og andre aktiviteter og / eller miljøavveksling. 

-Aktiviteter på gården vil være allsidige med mulighet for å bidra i fjøsstell, stell av hest, ridning, stelle kaniner og høner, gå turer i naturen hvis ønskelig, vedarbeid, enkle snekkeroppdrag osv.

Felles for alle typer tilbud er fokus på relasjonsbygging, god kommunikasjon, glede, mestring og utvikling

 

Gården er en godkjent IPT-gård.

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trude@iptt.no

Vi driver gård med melkeproduksjon

Billedgalleri