Laster...

 

Gården Ligger i Steinkjer kommune, ca.2 mil fra Steinkjer sentrum.
Du finner den mellom Sparbu og Røra, 500m fra E6.

   
Litt om gården:
 

Det produseres melk på gården. Kjøttfe beiter i bakkene, det drives grasproduksjon og utøves skogsdrift.Her får du komme i kontakt med kyr, okser, kalver, høner, griser, kanin, hund og katt.

Vi på gården:

Bente Droigk - gårdbruker, lærer og inn på tunet-ansvarlig. Bente er utdannet allmennlærer, og har kurs i GSPR og Ny Giv. Hun har jobbet ved Steinkjer ungdomsskole siden 2004.

Joar Vaadal - gårdbruker. Han har agronomutdanning og har jobbet som avløser og møbelselger, og han har vært fotballspiller og -trener.                           

De har drevet gården siden 1988.  

Marit og Jon Vaadal - er kårfolk.                      

 

 
 
Inn På Tunet tilbud:
SKOLETILBUD:

 Gården har et godt kvalitetssikret opplegg med alternativ skole -"gården som pedagogisk ressurs". 3 dager i uken har de et samarbeide med Steinkjer ungdomsskole, Lø Barneskole og Byafossen barneskole. Her får elevene læring, mestring og flotte dager i litt andre omgivelser. I samarbeid med skolen gir de den enkelte elev et tilpasset undervisningsopplegg.

 

 

Oppgaver på gården - de skifter med årstidene

  • grønnsakshagen
  • dyrestell og fjøsarbeid
  • matlaging
  • turer i nærområdet
  • skogsarbeid - planting og rydding
  • juletremerking og -hogst
  • vedarbeid
  • fiske i vatn og sjø, vinter og sommer

 

 

 

 

 

 

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trondelag@innpatunet.no

 

 

Billedgalleri