Laster...

.

   

Nyheim Gård i Ervika i Bjugn.

        

Litt om gården:

Gården ligger flott plassert i Ervika på grensa mellom Brekstad og Botngården i Bjugn kommune. I Ervika er det en fin og variert natur med fint turterreng. Vi drev gård med melkeproduksjon frem til 2011, men nå er det lama som har tatt plass i fjøset og på beitene omkring gården samt sau.

Her er det muligheter for ulike aktiviteter i forhold til årstidene, våronn, slåttonn, stell av dyr, vedhogst, snekkerbua, vedlikehold av bygninger, rorbu med åfjordsbåt og skjærgårdsjeep, kajakk, fiske og turer i fjæra eller fjellet. I snekkerbua lages alt fra skuvsenger til små treleiker. Her er det utfordringer for alle. Vi har erfaring med å hjelpe mennesker med veien videre!

Ønsket vårt er at vi vil gi alle som er innom gården en interessant og trygg arena for læring og tilpasser dagen til brukernes behov og gårdens muligheter.

Her hos oss er også samtalen rundt kjøkkenbordet under måltidene viktig hvor vi øver opp selvtilliten gjennom å oppleve mestring.

 

Vi på gården:                                                           

Jan G. Ness - er gårdbruker og inn på tunet-ansvarlig. Han har utdannelse fra landbruksskolen, snekkerlinje. Jan har, etter 30 år, byttet ut melkekyrne med lama, og i tillegg gammelnorsk spelsau.

Tove Størseth Ness - er lærer og bondekone. Hun jobber på Botngård skole, og deltar i arbeidet på gården så mye hun kan.

De har to voksne døtre som har flyttet ut, men får ofte besøk av barnebarna.

      

 

 

 

 

 

 

Inn På Tunet tilbud:

Vi vil gi alle som er innom gården en interessant og trygg arena for læring og tilpasser dagen til brukernes behov og gårdens muligheter.

Her hos oss er også samtalen rundt kjøkkenbordet under måltidene viktig hvor vi øver opp selvtilliten gjennom å oppleve mestring.

I dag har vi skoletibud i samarbeide med Botngård skole. Her får elevene en alternativ opplæringsarena med læring, megstrin og flotte dager.

I tillegg har vi et fritidstibud på ettermiddag.

Vi har drevet med Inn På Tunet siden 2003. I denne perioden har vi hatt brukere fra rusomsorg, rehabilitering, psykratri, skole og barnevern. I samarbeid med oppdragsgiver lager vi aktiviseringstilbud til brukerne. Vi bygger selvtillit gjennom mestring av nye utfordringer. Vi har tidligere også gitt tilbud til personer med demens.

 


 

Gården er en godkjent IPT-gård.

  

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trude@iptt.no

    Billedgalleri