Laster...

 

 

Fuldseth gård på Hegra

 


     

Litt om gården:

 

Gården drives økologisk med sauer, høner og bier.

Vi dyrker korn, eng og grønnsaker. Gården er på 160 mål innmark i tillegg leier vi 190 mål. Det hører ca 4500 mål skog/utmark til gården.

Gården har egen sag og et snekkerverksted. Det er også muligheter for smie og arbeide med egen ull.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi på gården:

   

Egil og Anna driver gården i fellesskap.


Egil er utdannet agronom og lærer og har tidligere jobbet med psykisk utviklingshemmede og rusmisbrukere i forbindelse med gårdsdrift.


Anna er aktivitør har lang erfaring som verkstedsleder i bakeri, og husholdning i forbindelse med tilrettelagt arbeid med mennesker som har ulike behov på skole og arbeide.

   

 

 

 

 

 

 

 

Inn På Tunet tilbud:

  

Vi tilbyr et tilrettelagt opplegg på gården med fokus på betydningen det har å føle stolthet over mestringsopplevelser. Det kan være skolelever, mennesker med spesielle behov eller med rus/psykiatri problematikk.

Vi ser for oss at en typisk arbeidsdag med skole:

  • Dagen starter med morgensamling, litt om dagen og hva som skal gjøres. Elevene får mulighet til å dele hva de har på hjertet.
  • Dyrene fores og stelles.
  • Det lages lunsj stort sett av egne råvarer i felleskap, lunsjen er endel av det pedagogiske opplegget, mottoet er fra jord til bord.
  • Etter lunsj er det varierende oppgaver på gården og i skogen, eller tradisjonelt håndverk som for eksempel smiing, toving, trearbeid og matforedling.

Det kan også være at det passer med andre ting, som tur til hytta, festningen eller andre steder i nærområdet. Vi ønsker alltid å være minst to på gården når vi tar imot elever.

Per i dag har vi et samarbeid med Momo Waldorfskole og Miljøagentene. Alt arbeid blir planlagt ut fra elevenes opplæringsbehov og innenfor elevenes mestringsområde.

 

 

 

 

Gården er en godkjent IPT-gård.

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trude@iptt.no

  

 


Billedgalleri