Laster...

    

Lerflaten gård ligger 8 km

fra bykjernen av Trondheim

    

Litt om gården:

Vi tok over Lerflaten Gård i 2016, som er en gård som har vært i Gro Helene sin familie i flere generasjoner. Gården er en av Trondheims mest bynære gårder, bare 8 km fra sentrumskjernen. I 2011 ble låven på gården omgjort til selskapslokale med rom for 150 gjester. Låven leies ut til forskjellige typer selskap og kulturarrangement i sommerhalvåret. Det er også bygd et kjøkken for storhusholdning som er godkjent av Mattilsynet.

Vi har inntil i år også drevet med frilandsgris som vi har solgt direkte til restauranter og folk fra nærområdet gjennom vårt gårdsutsalg som har hatt sporadisk åpningstider når vi har hatt varer å selge. Vi har også hund, katt og høner til eget bruk på gården, men ønsker oss flere dyr. Vi har også et tett samarbeid med nabogården, Lersletten Gård, som har kyr, gris og sau på gården

 

Vi på gården: 

Vi heter Gro Helene og Thomas. Vi er begge 31 år, gift og har to små jenter som heter Othilie (3 år) og Kornelia (7 måneder).

Gro Helene er utdannet jurist med tilleggsutdanning innen entreprenørskapsstudier og jobber i dag som prosjektleder i Proneo, som er et innovasjonsselskap som driver med rådgivning til gründere og etablert næringsliv innen forretningsutvikling og strategi. Thomas er utdannet fysiker og jobber med design av elektronikk i Norbit. Selv om vi har akademisk bakgrunn, har vi begge et ønske om å utvikle Lerflaten Gård til å bli et levende og aktivt gårdsbruk.

 

Inn På Tunet tilbud:

Vi er åpne for alle mulige forslag til oppdrag, men hovedsakelig ønsker vi kontrakter innenfor følgende:

Arbeidstrening for personer som står utenfor arbeidslivet i regi av NAV. Her tenker vi på muligheter innenfor grønt arbeid og lignende. På grunn av vår bynære beliggenhet kan vi se for oss et tilbud med åpen gård hvor arbeidstreningen vil være å ha åpen gårdscafé/utsalg, matlaging, stell av dyr og lignende for folk i nærområdet. Gården kan også egne seg som dagaktivitetstilbud for folk med demens eller for andre grupper.

 

 

 

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trondelag@innpatunet.no

 


 

Billedgalleri