Laster...

 

Flenstad besøksgård ligger i

Flenstad i Åfjorden. 

   

Litt om gården:

Flenstad Besøksgård er en del av gården Flenstad øvre i Åfjord kommune. Her har vi ulike dyr som sau, katt, hund, hest, høner og haner. Gården ligger idyllisk til på Flenstad i Sørdalen, omkranset av skog og fjell, dyrkamark og levende gårder. Sørdalselva renner like ved gården og den gir både fiskemuligheter og bademuligheter i elva og også i Lisjvatnet noen km lengre ned i dalen.

 

 

 

Vi på gården:

På Flenstad Besøksgård bor Gunnar og Anne Marit som er eierne av gården, vi har lang erfaring fra arbeid med barn og unge. Gunnar har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, har praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag og har 3-årig agronomutdanning. Anne Marit er barnehagelærer med videreutdanning innen veiledningspedagogikk, samt har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Vi har lang erfaring fra avlasting, som fosterhjem, fra skole, barnehage og fra arbeid i barnevernsinstitusjon. I tillegg har vi stor interesse for gård og gårdsdrift, skogbruk, jakt, fiske og friluftsliv.

Sammen med oss har vi dyktige ansatte med ulike fagutdanninger som tømrer, ambulansefag, økonomi og administrasjon og med mekanisk bakgrunn. Felles for alle er høy menneskekompetanse, samt at alle har stor interesse og glede over å jobbe med barn, ungdom og eldre mennesker på en slik arena som ett levende gårdsbruk nært naturen er.

 

 

 

 

 

 

 

Inn På Tunet tilbud:

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Flenstad Øvre i Åfjord tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

 

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trondelag@innpatunet.no

 

Billedgalleri